Actualiteit:
Website
Al enige tijd loopt er een programma om de regio-websites onder te brengen bij de landelijke website van Voeks.. Het betekent dat bij het aanklikken van de resio's inaan de linkerkant van het scherm en vervolgens website kiest, de regionale website in een nieuw lay-out te voorschijn komt. Die heeft dezelfde structuur als de landelijke website. De huidige website (www.voekshetsticht.nl) zal nog wel blijven bestaan, maar zal niet meer intensief worden bijgehouden. Voor de nieuwe website klik hier

>

Over de regio:

Welkom op de website van VOEKS regio Het Sticht.
De regio Het Sticht is ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige Regio's Gooi & Eemland en Zeist.

De regio omvat een geografisch uitgestrekt gebied tussen Naarden in het noorden, Gorinchem in het zuiden, Woerden in het westen en Barneveld in het oosten.  Wilt u meer weten over de naam van onze regio, kijk dan eens op: WikiSticht.

Naast de belangenbehartiging, welke grotendeels door de landelijke VOEKS wordt uitgevoerd, organiseren de regio's de op ontspanning, welzijn en sociale contacten gerichte activiteiten. Er zijn er in onze regio zo'n 20 welzijnsmedewerkers aktief.

De activiteiten worden maandelijks in Voeksnieuws aangekondigd. Bovendien zal elke eerstvolgende aktiviteit telkens op deze website worden vermeld. In principe zijn de bijeenkomsten elke tweede dinsdag van de maand. Deze bestaan uit o.a. lezingen in cultureel centrum 'Champ'Aubert', Champ Aubert Boterbloem 1 te Driebergen, excursies in de regio, een Kerstdiner en een Nieuwjaarsbijeenkomst. Allemaal aangename gelegenheden om contacten met de leden in de regio weer aan te halen!
Het bestuur streeft ernaar om u omstreeks de jaarwisseling het activiteiten programma van het komende jaar op de Agenda van deze website te plaatsen alsmede per post toe te zenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende activiteit
Excursie Waterloopbos dinsdag 8 september
Op dinsdag 8 september staat er een excursie gepland naar het Waterloopbos in de Flevopolder. Onder leiding van een gids maken we een wandeling door dit unieke gebied.
We starten de excursie om 10:30 ( een half uur eerder dan normaal!! ) met koffie/thee en appelgebak in het museum restaurant van Schokland.  Schokland staat sinds 1995 op de lijst van het wereld erfgoed.
Na de koffie gaan we richting Waterloopbos. Het Waterloopbos staat sinds maart dit jaar op de lijst van het Cultureel Erfgoed.
In het Waterloopbos vind men schaalmodellen van zo’n dertig grote waterwerken uit de hele wereld.  Het Waterloopkundig Laboratorium voerde hier jarenlang haar onderzoek uit en bootste met water, stuwen, dammen en golfslagmachines de werkelijkheid na.
Na het sluiten van het laboratorium heeft de natuur langzaam bezit genomen van de schaalmodellen, oude watergoten, stuwen en sluizen zijn begroeid met struiken en planten. Sterrenmos bedekt de oevers, varens omringen de oude havens en in het water groeien zilvergrijze wilgen. Dieren zoals de ijsvogel en libel voelen zich met al dat stromende water helemaal thuis in het Waterloopbos.

Na de excursie is er een lunch in het museumrestaurant Schokland en is er na de lunch gelegenheid het museum en omgeving te bezichtigen.
Kosten:
De kosten voor deze excursie, incl. koffie, lunch, rondleiding o.l.v. een gids en bezoek aan het museum, bedragen €26,00 p.p. voor leden en €32,00 voor niet leden. Voor mensen met een geldige museumkaart zijn de kosten respectievelijk €20,00 en €26,00.

Routebeschrijving:

vanuit Hilversum/Utrecht via A27/A6 richting Lelystad/Emmeloord. Afslag 13 richting Nagele (N352) na ca. 7 km museum restaurant Schokland aan de rechterhand. Er is ruime parkeergelegenheid.
Naar het waterloopbos de N352 vervolgen richting Ens, door Ens N352 volgen richting Vollenhove, borden volgen van het NLR en waterloopbos.

Aanmelden kan tot 3 september bij Evert Pater (tel. 06-22451195 of hetsticht@gmail.com). Het bedrag graag overmaken naar de penningmeester Voeks Het Sticht (NL19INGB0000502138). o.v.v. waterloopbos.

Adressen:
Museum restaurant Schokland Middelbuurt 2, 8319 AB Schokland
Waterloopbos Voorsterweg 36, 8316 PT Marknesse